Skip to content

ดอกไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน: ทำไมต้องหลีกเลี่ยง

14 ต้นไม้ ไม่ควรปลูก ไม่นำเข้าบ้าน ห้ามปลูกในบ้าน อย่าปลูกในรั้วบ้าน ไม้อัปมงคล อับโชค💐🌼🌸ฮวงจุ้ยเสีย

1. การปลูกดอกไม้ภายในบ้าน

การปลูกดอกไม้ภายในบ้านเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและมีความสุขสำหรับผู้คนที่ชื่นชอบการสวนหรือต้องการสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความอบอุ่นและสดชื่นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในห้องนอน ห้องทำงาน ห้องนั่งเล่น หรือบริเวณหน้าต่าง การปลูกดอกไม้ในบ้านไม่ใช่เพียงแค่เพราะความสวยงามของดอกไม้เท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์มากมายเช่นกัน เช่น ช่วยฟื้นฟูจิตใจ ลดความเครียด เพิ่มความอยู่รอด ลดมลพิษในบริเวณในบ้าน และมีประโยชน์ทางสุขภาพกับร่างกายอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีบางชนิดของดอกไม้ที่แนะนำไม่ควรเลี้ยงในบ้าน เพราะคุณสมบัติและการรับแสงแดดแตกต่างกันไป รวมถึงการต้องการอากาศชื้น ดังนั้นในบทความนี้เราจะพูดถึงดอกไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน และวิธีการดูแลทั้งหมดของดอกไม้ในบ้าน

2. คุณสมบัติของดอกไม้ที่แออัด

บางชนิดของดอกไม้มีความต้องการวัสดุและพื้นที่ที่มากกว่าที่บ้านสามารถรองรับได้ ดอกไม้ที่แออัดคือดอกไม้ที่ต้องการพื้นที่ใหญ่เพื่อเติมเต็มการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างเต็มที่ รากและใบพืชของดอกไม้ที่แออัดมีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถรอดตามธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม

3. การรักษาดอกไม้ที่ต้องการพื้นที่ใหญ่

สำหรับดอกไม้ที่ต้องการพื้นที่ใหญ่ สามารถทำได้โดยการเลือกปลูกในประเภทกระถางที่มีความกว้างและความลึกเพียงพอที่จะรองรับรากและใบพืชของดอกไม้ให้เติบโตได้อย่างพอดี นอกจากนี้ยังสามารถกระจายรากของดอกไม้ให้เป็นระเบียบแบบพิเศษเพื่อให้พืชมีพื้นที่สูงขึ้น

การรดน้ำนั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง กรณีที่สถานที่ปลูกดอกไม้มีพื้นที่ชำระล้างน้ำไม่ดี สามารถใช้ใยฟลอว์เชลพลาสติกเป็นเส้นบาง ๆ รับน้ำที่ไหลออกมาจากท่อระบายน้ำ แล้วจัดตามระยะห่างปติมาตรที่จำเป็น

4. ดอกไม้ที่ต้องการแสงแดดมาก

มีบางชนิดของดอกไม้ที่ต้องการแสงแดดมาก เพราะการได้รับแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง สำหรับดอกไม้ที่ต้องการแสงแดดมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน นักสวนจำเป็นต้องเลือกที่จะปลูกในบริเวณที่มีแสงแดดเพียงพอ เช่น เงามุมคิดรถ เหนือความสูง หรือสระสวนปรับตัวให้สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ต้องระวังอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการรับแสงแดดมากเกินไป ยกตัวอย่างเช่น หากมีการองคาปิดที่ดีเยี่ยมที่ติดตั้ง สถานที่ที่มีแสงแดดแรงอาจทำให้ผลดอกไม้ได้รับความร้อนมากเกินไป การปลูกดอกไม้ที่ต้องการแสงแดดมากก็สำคัญ ห้ามลืมและต้องระมัดระวังอย่างเคร่งครัด

5. การดูแลดอกไม้ที่ต้องการแดดน้อย

แม้ว่าบางชนิดของดอกไม้อาจต้องการแสงแดดมาก แต่ก็ยังมีบางชนิดที่ต้องการแดดน้อย เช่น ดอกไม้ที่อยู่ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งไม่อาจได้รับแสงแดดมากพอ ดอกไม้ที่ต้องการแดดน้อยจะค่อนข้างต้านทานแสงแดดเช่นกัน แดดที่เข้มและร้อนโดยตรงอาจทำให้ดอกไม้สลดง่าย และการเลือกสถานที่ปลูกดอกไม้ที่ไม่ต้องการแดดน้อยก็ควรคำนึงถึงผลกระทบจากลมและอากาศเย็นในฤดูหนาวด้วย

6. การรักษาดอกไม้ที่ต้องการอากาศชื้น

บางชนิดของดอกไม้มีความต้องการอากาศชื้นสูง เพราะอากาศชื้นทำให้ดอกไม้สวยงามและเติบโตเต็มที่ การรักษาดอกไม้ที่ต้องการอากาศชื้นสามารถทำได้โดยการใช้ฉายความชื้น ซึ่งสามารถจัดจากการจุดจ่ายน้ำที่เพิ่มความชื้นให้กับดอกไม้ อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการปลูกดอกไม้ที่ต้องการอากาศชื้นอยู่ระหว่าง 22-27 องศาเซลเซียส

7. การป้องกันและรักษาโรคของดอกไม้

การป้องกันและรักษาโรคของดอกไม้เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ดอกไม้เจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงและสวยงาม วิธีการป้องกันและรักษาโรคขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ แต่ประเพณีและข้อควรระวังสำหรับการรักษาโรคพืชที่ได้กล่าวมาอาจรวมถึงการใช้วิธีดังต่อไปนี้ 1) ตรวจสอบแสงแดด, 2) ปลูกต้นไม้โดยเสริมแสงแดด, 3) ให้น้ำเป็นประจำ, 4) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์, 5) หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี, 6) ตัดแต่งให้ดอกไม้โดยเฉพาะ, และ 7) ตัดแต่งใบก่อนที่จะติดอาการ

8. การตรวจสอบพื้นที่และขนาดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกดอกไม้

เมื่อต้องการปลูกดอกไม้ในบ้าน จำเป็นต้องพิจารณาพื้นที่และขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้ดอกไม้มีพื้นที่เติบโตได้อย่างเหมาะสม การตรวจสอบพื้นที่และขนาดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกดอกไม้สามารถทำได้โดยการพิจารณาสองปัจจัยหลัก คือ พื้นที่ว่างที่มีอยู่และขนาดของดอกไม้ที่ต้องการปลูก

พื้นที่ว่างที่มีอยู่ สามารถพิจารณาจากพื้นที่ในบ้านหรือห้องที่มีอยู่ภายใน เช่น บนโต๊ะหรือลิ้นชัก หรือบนชั้นวางของ พื้นที่

14 ต้นไม้ ไม่ควรปลูก ไม่นำเข้าบ้าน ห้ามปลูกในบ้าน อย่าปลูกในรั้วบ้าน ไม้อัปมงคล อับโชค💐🌼🌸ฮวงจุ้ยเสีย

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ดอกไม้ ที่ ไม่ ควร ปลูก ใน บ้าน ต้นไม้ 13 ชนิด ห้ามปลูกในบ้าน, ต้นไม้อัปมงคล ไม่ควรปลูกในบ้าน, ดอกไม้ที่ควรปลูกในบ้าน, ต้นไม้ที่ควรปลูกหน้าบ้าน, ต้นไม้มงคลปลูกในบ้านแล้วดี, ปลูกมะละกอในบ้าน pantip, ต้นไม้ที่ปลูกในบ้าน, ต้นปีบปลูกในบ้านได้ไหม

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดอกไม้ ที่ ไม่ ควร ปลูก ใน บ้าน

14 ต้นไม้ ไม่ควรปลูก ไม่นำเข้าบ้าน ห้ามปลูกในบ้าน อย่าปลูกในรั้วบ้าน ไม้อัปมงคล อับโชค💐🌼🌸ฮวงจุ้ยเสีย
14 ต้นไม้ ไม่ควรปลูก ไม่นำเข้าบ้าน ห้ามปลูกในบ้าน อย่าปลูกในรั้วบ้าน ไม้อัปมงคล อับโชค💐🌼🌸ฮวงจุ้ยเสีย

หมวดหมู่: Top 59 ดอกไม้ ที่ ไม่ ควร ปลูก ใน บ้าน

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cuctana.com

ต้นไม้ 13 ชนิด ห้ามปลูกในบ้าน

ต้นไม้ 13 ชนิด ห้ามปลูกในบ้าน

การปลูกต้นไม้ในบ้านเป็นกิจกรรมที่รายล้อมของคนไทยหลายคนนับไม่ถ้วน เพราะไม่เพียงแต่สวยงามและสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับบ้าน แต่ยังมีประโยชน์ทางสุขภาพเช่น ช่วยฟื้นฟูจิตใจ ลดความเครียดและระลึกถึงธรรมชาติ แต่บางชนิดของต้นไม้อาจมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ และสภาพแวดล้อม ในบทความนี้เราจะพูดถึง 13 ชนิดของต้นไม้ที่ถือว่าไม่ควรปลูกในบ้าน

1. ต้นอ่อนน้อมนารี: ต้นนี้ถือว่าเป็นลายมือดวงที่หลอกลวงเรื่องราวชวนให้คุณพลาดรู้สึกไปคนละทิศทาง ควรหลีกเลี่ยงการปลูกต้นนี้ในสถานที่ในกรุงเทพฯ เพราะอาจก่อให้เกิดการเมืองเลวร้ายในครอบครัวคุณ

2. กระบองเพชร: ต้นนี้ถือว่าเกิดมาแปรธาตุแย่เฉพาะต่อผู้ที่มีชีวิตเปราะบาง แสดงการสูญเสียเงินทองและของมีมูลค่าสำหรับคนในบ้าน

3. ชะนี: ต้นไม้ชนิดนี้ถือว่าอยู่ร่วมกันกับเibu (ภาษาจีนฮกเกี้ยนไม้ชนิดหนึ่ง) ที่เชื่อว่ามีศัตรูไม้ และตามนิยามของคนฮกเกี้ยนจะเอาชะนีคู่ใจกับเวลาชาวภาคเหนือ

4. มะยม: ต้นนี้ถือว่าไม่ดีต่อคนที่มีกริชแสดงด้านลบของ Aksa ถ้าไม่ถูกการกระทำจะมีผลร้ายต่อการเป็นคนรอบข้าง

5. ต้นไทยเสมอ: ต้นไม้ชนิดนี้ถือว่าต้องหลีกเลี่ยงเพราะเป็นต้นไม้สัญสัมพันธ์กับความทุกข์ทรมานในตำนานไทย

6. ต้นมะขาม: ต้นลึกลับที่มีความสัมพันธ์กับความตาย ถ้าคุณมีความยากจนในชีวิตอาจร้ายแรงพอต่อดวงชะตาของคุณ

7. กระจบเสียบตำหนิ: การปลูกต้นนี้ถือว่าไม่งามของกระบวนการปลูกแบบกระจบ และถือว่าจะทำให้ชีวิตคุณเสื่อมโทรมได้

8. ต้นแปะก๊วย: การปลูกต้นแปะก๊วยนี้อาจก่อให้เกิดการเมืองผ่านศาสนาไม่ดีต่อคนในบ้าน

9. ต้นผัดสีชองศพ: ต้นไม้ชนิดนี้ถือว่าต้องหลีกเลี่ยง เพราะกลิ้งในมดลูกหูลูกตามาเป็นชื่อของผู้เป็นเจ้าของบ้าน

10. ต้นเต่า: ต้นนี้ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพชีวิตคนที่มีพื้นฐาน Chayathip ประจำบ้าน เพราะคุณอาจสูญเสียคู่หูในอนาคต

11. ต้นสน๊อย: ต้นไม้ไม่ดีต่อคนที่มีชีวิตคาช้าใช้เงินสดหรือแบบโปรดิสชั่นนำเงินไปใช้เพื่อความสำเร็จนักการเงิน

12. ต้นไทยชื่นหญิง: ต้นที่ถือว่าไม่ดีต่อชีวิตของผู้หญิง ความสัมพันธ์ที่ยังไม่แน่นอนกับผู้ชายครอบครัว

13. ต้นไทยอ่อนน้อมโบราณ: ต้นนี้ถือว่าไม่ดีต่อชีวิตองค์กราธิบดี คุณอาจเสี่ยงถอนรอยญาติหรือที่ดิน

FAQs

Q1: ทำไมต้นไม้ชนิดนี้ถึงห้ามปลูกในบ้าน?
A1: การห้ามปลูกต้นไม้ชนิดนี้เกิดจากความเชื่อท้องถิ่นและตำนานที่เผยแพร่มาเป็นเวลานาน ในบางกรณี สิ่งนี้อาจเกิดจากผลกระทบทางสังคมหรือสุขภาพในขณะที่อาจมีเหตุและผลมาจากการดูแลของต้นไม้

Q2: หากเรามีต้นไม้นี้อยู่แล้วในบ้าน เราควรทำอย่างไร?
A2: หากคุณมีต้นไม้ชนิดที่ถือว่าไม่ควรปลูกในบ้านอยู่แล้ว คุณสามารถดูแลต้นไม้ด้วยความระมัดระวังที่มากขึ้น และหาทางรักษาสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อมอย่างดี

Q3: สำหรับคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ ควรปลูกต้นไม้ชนิดไหนในบ้าน?
A3: คุณสามารถปลูกต้นไม้อื่นๆ ที่มีสุขภาพดีและไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในบ้าน เช่น ต้นบอนไซ, ต้นใบบานช่อ, ต้นโล่หมา, และอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการปลูกต้นไม้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและข้อมูลท้องถิ่นของแต่ละบ้าน ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นไม้ก่อนการเลือกปลูกเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นต้นไม้ที่ไม่เป็นอันตราย และรักษาสันนิษฐานส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม

ต้นไม้อัปมงคล ไม่ควรปลูกในบ้าน

ต้นไม้อัปมงคล ไม่ควรปลูกในบ้าน

ต้นไม้อัปมงคลเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญและเชื่อว่ามีพลังงานบวกให้กับผู้ที่ปลูกและดูแล อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถปลูกต้นไม้อัปมงคลได้อามกับการปลูกในบ้าน เนื่องจากมีความเชื่อและประเพณีหลายอย่างที่คุ่มค่าและเชื่อมโยงกับต้นไม้อัปมงคลหลายชนิด

ในบทความนี้เราจะพิจารณาถึงเหตุผลที่อภิมหางค์ให้ลักษณะที่มีบางอย่างของต้นไม้อัปมงคลเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านไม่ดีต่อการดำเนินชีวิต และเราจะแนะนำหลายต้นไม้อัปมงคลที่ไม่ควรปลูกในบ้านเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจหาจุดใหม่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกต้นไม้อัปมงคลได้อย่างถูกต้อง

เหตุผลที่ไม่ควรปลูกต้นไม้อัปมงคลในบ้าน

1.ขนาดพื้นที่จำกัด: ต้นไม้อัปมงคลส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ที่สามารถเติบโตได้สูงยาว การปลูกในบ้านที่มีพื้นที่จำกัดอาจต้องมีการจัดตำแหน่งเพื่อให้ต้นไม้อัปมงคลได้เติบโตอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้อัปมงคล

2.พลังงาน: ตามความเชื่อของศาสนาบางประเทศ ต้นไม้อัปมงคลมักจะเก็บเอาพลังงานถึงเจ็ดปี เมื่อมีอลวนน้ำและสารมืดเกิดขึ้นรวมถึงความต้องการพื้นที่ของต้นไม้อัปมงคลที่มาก สร้างความกดดันและส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตและกิจการได้

3.สวัสดิภาพ: เมื่อต้นไม้อัปมงคลมีการเติบโตที่ม่อนครอบและเต็มที่ ผู้คนอาจต้องพยายามทำการตัดแต่งหรือหยุดการเติบโตเพื่อให้ต้นไม้อัปมงคลพร้อมให้บริการต่อไป สถานการณ์นี้อาจส่งผลให้ต้นไม้อัปมงคลเสื่อมสภาพและทำให้สวัสดิการศักย์ที่เชื่อมโยงกับมันอาจลดลง

4.น้ำท่วม: สำหรับบ้านที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลหรือมีแม่น้ำท่วมน้ำได้ง่าย การปลูกต้นไม้อัปมงคลอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากความชื้นสูงอาจทำให้รากและลำต้นเสียหายได้

5.องค์ปฏิบัติสามัญ: มีบางจุดในบ้านที่ต้องปฏิบัติสามัญ ด้วยเหตุผลทางศาสนา การปลูกต้นไม้อัปมงคลในบริเวณสถานที่เหล่านี้อาจจะปกปิดการเข้าถึงสถานที่หรือความสัมพันธ์ทางศาสนาและศิลปะของตน

ต้นไม้อัปมงคลที่ไม่ควรปลูกในบ้าน

1.ต้นไม้ไทยเฟิร์น: ต้นไม้ไทยเฟิร์นเป็นต้นไม้ที่สวยงามและมีความเชื่อมโยงกับความเจริญรุ่งเรือง แต่จากความเชื่อของหลายประเทศแบบสิงคโปรไล ต้นไม้ไทยเฟิร์นเป็นที่รับรู้ว่าเป็นที่อพยพของวิญญาณเดียวกัน ดังนั้น การปลูกต้นไม้ไทยเฟิร์นในบ้านอาจจะสร้างความสับสนหรือการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมในมุมมองของหลายครอบครัว

2.ต้นไม้สำราญ: ต้นไม้สำราญเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามและซึ่งถือเป็นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ในบางศาสนา การปลูกต้นไม้สำราญในบ้านอาจเผยแพร่ความเชื่อทางศาสนาและสร้างความไม่สอดคล้องหรือเคลื่อนไหวยากในครอบครัวหรือชุมชน

3.ต้นไม้ซิมโฟเนียม: ต้นไม้ซิมโฟเนียมเป็นต้นไม้ที่อยู่ในครอบครัว Orchidaceae และมีลักษณะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและดอกเรียบหรู แต่ต้นไม้ซิมโฟเนียมถูกเชื่อว่าส่งผลเสียต่อความสุขบุคคลและการโชคลาภ การปลูกในบ้านอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจและนำมาซึ่งโชคลาภที่ตกหลุดหล่าง

4.ต้นไม้ถาวร: ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ออกไซด์ ต้นไม้ Pachira glabra หรือ Money Tree (ต้นเงิน) การปลูกต้นไม้ถาวรในบ้านตามความเชื่อชาวจีนอาจส่งผลเสียต่อชีวิตขั้นบนในระดับทางเงินทอง

5.ต้นไม้ไทยดำ: ต้นไม้ไทยดำให้ความมั่งคั่งและเป็นเครื่องหมายของความรุ่งเรืองอาชีพ แต่ความเชื่อบางแห่งชอบยึดวางกับการปลูกต้นไม้ไทยดำในบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่พอใจหรือความเสียหายในชีวิตผู้คน

คำถามที่พบบ่อย

1.ฉันสามารถปลูกต้นไม้อัปมงคลในบ้านได้หรือไม่?
คำตอบ: การปลูกต้นไม้อัปมงคลขึ้นอยู่กับการเชื่อและประเพณีของท้องถิ่นของคุณ เมื่อพิจารณาต้นไม้อัปมงคลสักชนิด ควรศึกษาและตระหนักถึงความเชื่อและประเพณีของมัน

2.การปลูกต้นไม้อัปมงคลในบ้านสามารถเป็นอันตรายได้หรือไม่?
คำตอบ: ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนที่ระบุว่าการปลูกต้นไม้อัปมงคลในบ้านจะเป็นอันตราย เว้นแต่มีการเชื่อและประเพณีที่ได้รับการยอมรับว่ามีผลบังคับบัญชา

3.ฉันสามารถปลูกต้นไม้ไม่ได้เชื่อว่าเป็นต้นไม้อัปมงคลได้ไหม?
คำตอบ: แน่นอนคุณสามารถปลูกต้นไม้ที่คุณชอบในบ้านส่วนตัวของคุณได้เสมอ ไม่ว่ามันจะเป็นต้นไม้อัปมงคลหรือไม่ ควรเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบ้านของคุณ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ และความชื้น

4.เมื่อต้นไม้อัปมงคลเสียหายแล้วฉันควรที่จะทำอย่างไร?
คำตอบ: ถ้าต้นไม้อัปมงคลเสียหาย คุณสามารถทำการปลูกต้นไม้อัปมงคลชนิดอื่น ๆ หรือเปลี่ยนหรือลดบทบาทการปลูกต้นไม้อัปมงคลในบ้านของคุณได้ตามแต่กรณี แต่คุณควรให้ความสำคัญกับความเชื่อและศาสนาของตนเองในกระบวนการตัดสินใจ

มี 33 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดอกไม้ ที่ ไม่ ควร ปลูก ใน บ้าน.

10 ต้นไม้ต้องห้าม! ที่ไม่ควรปลูก
10 ต้นไม้ต้องห้าม! ที่ไม่ควรปลูก
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
7 ต้นไม้ ไม่ควรปลูก ไม่นำเข้าบ้าน ห้ามปลูกในบ้าน อย่าปลูกในรั้วบ้าน ไม้อัปมงคล  อับโชค ชะตาขาด 🌳🌹🌸 - Youtube
7 ต้นไม้ ไม่ควรปลูก ไม่นำเข้าบ้าน ห้ามปลูกในบ้าน อย่าปลูกในรั้วบ้าน ไม้อัปมงคล อับโชค ชะตาขาด 🌳🌹🌸 – Youtube
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
13 ต้นไม้ ไม่ควรปลูก ไม่ควรนำเข้าบ้าน ห้ามปลูกในบ้าน อับโชค ขัดลาภ นำออกซะ!  - Youtube
13 ต้นไม้ ไม่ควรปลูก ไม่ควรนำเข้าบ้าน ห้ามปลูกในบ้าน อับโชค ขัดลาภ นำออกซะ! – Youtube
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
10 ต้นไม้ต้องห้าม! ที่ไม่ควรปลูก
10 ต้นไม้ต้องห้าม! ที่ไม่ควรปลูก
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
ต้นไม้มงคล
ต้นไม้มงคล
รวม
รวม “ไม้ดอก” หลากหลายพันธุ์ ปลูกในร่ม ดูแลไม่ยาก! – Sgethai
10 ต้นไม้ต้องห้าม! ที่ไม่ควรปลูก
10 ต้นไม้ต้องห้าม! ที่ไม่ควรปลูก
9 ดอกไม้มงคลปลูกในบ้าน ปลูกแล้วดี เสริมความเป็นมงคลต่อชีวิต
9 ดอกไม้มงคลปลูกในบ้าน ปลูกแล้วดี เสริมความเป็นมงคลต่อชีวิต
10 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน
10 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน
ต้นไม้ที่ห้ามปลูกบริเวณบ้าน!!!!!เชื่อกันว่าอาจมีความหมายที่ไม่ดี - Youtube
ต้นไม้ที่ห้ามปลูกบริเวณบ้าน!!!!!เชื่อกันว่าอาจมีความหมายที่ไม่ดี – Youtube
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
ดอกไม้ 4 ชนิดที่คนโบราณห้ามปลูกในบ้าน | ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้แต่งบ้าน
ดอกไม้ 4 ชนิดที่คนโบราณห้ามปลูกในบ้าน | ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้แต่งบ้าน
10 ไม้ประดับในร่ม ปลูกง่าย ให้บ้านกลายเป็นโอเอซิส มกราคม 2022 - Sale Here
10 ไม้ประดับในร่ม ปลูกง่าย ให้บ้านกลายเป็นโอเอซิส มกราคม 2022 – Sale Here
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
9 ดอกไม้มงคลปลูกในบ้าน ปลูกแล้วดี เสริมความเป็นมงคลต่อชีวิต
9 ดอกไม้มงคลปลูกในบ้าน ปลูกแล้วดี เสริมความเป็นมงคลต่อชีวิต
ดอกไม้ 4 ชนิดที่คนโบราณห้ามปลูกในบ้าน | ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้แต่งบ้าน
ดอกไม้ 4 ชนิดที่คนโบราณห้ามปลูกในบ้าน | ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้แต่งบ้าน
4 ต้นไม้ที่ควรปลูกในบ้าน และต้นไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรปลูก
4 ต้นไม้ที่ควรปลูกในบ้าน และต้นไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรปลูก
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน - Youtube
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน – Youtube
ดอกไม้ 4 ชนิดที่คนโบราณห้ามปลูกในบ้าน | ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้แต่งบ้าน
ดอกไม้ 4 ชนิดที่คนโบราณห้ามปลูกในบ้าน | ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้แต่งบ้าน
9 ผลไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน ให้ร่มเงา ผลกินได้
9 ผลไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้าน ให้ร่มเงา ผลกินได้
7 ไม้ประดับ ที่ควรปลูกในบ้าน เพิ่มความสดชื่นให้บ้านน่าอยู่
7 ไม้ประดับ ที่ควรปลูกในบ้าน เพิ่มความสดชื่นให้บ้านน่าอยู่
ต้นไม้มงคลปลูกในบ้านเสริมฮวงจุ้ย ช่วยฟอกอากาศได้ [ รู้หรือไม่? ] - Youtube
ต้นไม้มงคลปลูกในบ้านเสริมฮวงจุ้ย ช่วยฟอกอากาศได้ [ รู้หรือไม่? ] – Youtube
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
10 ดอกไม้มงคลความหมายดี ปลูกในบ้านช่วยเสริมสิริมงคล การงาน ความรัก
10 ดอกไม้มงคลความหมายดี ปลูกในบ้านช่วยเสริมสิริมงคล การงาน ความรัก
ดอกไม้ต้องห้าม!! สวยแต่ไม่ควรปลูกในบ้าน | ความเชื่อโบราณ - Youtube
ดอกไม้ต้องห้าม!! สวยแต่ไม่ควรปลูกในบ้าน | ความเชื่อโบราณ – Youtube
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
9 ดอกไม้มงคลปลูกในบ้าน ปลูกแล้วดี เสริมความเป็นมงคลต่อชีวิต
9 ดอกไม้มงคลปลูกในบ้าน ปลูกแล้วดี เสริมความเป็นมงคลต่อชีวิต
15 ดอกไม้ปลูกง่าย ปลูกไว้ที่บ้านสวยๆ เพิ่มสีสัน ปลูกต้นไม้แล้ว ต้อง ปลูกดอกไม้ด้วย
15 ดอกไม้ปลูกง่าย ปลูกไว้ที่บ้านสวยๆ เพิ่มสีสัน ปลูกต้นไม้แล้ว ต้อง ปลูกดอกไม้ด้วย
9 ต้นไม้ไม่ควรปลูก ในบ้าน อาจส่งผลอันตรายต่อลูกได้ สิ่งที่
9 ต้นไม้ไม่ควรปลูก ในบ้าน อาจส่งผลอันตรายต่อลูกได้ สิ่งที่
10 ดอกไม้ปลูกในบ้าน ดูดซับสารพิษ ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์
10 ดอกไม้ปลูกในบ้าน ดูดซับสารพิษ ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์
10 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน
10 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้าน
ดอกไม้มงคล 9 อย่าง ปลูกในบ้านเสริมสิริมงคล ความหมายดี คนอาศัยเป็นสุข
ดอกไม้มงคล 9 อย่าง ปลูกในบ้านเสริมสิริมงคล ความหมายดี คนอาศัยเป็นสุข
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
9 ต้นไม้ปลูกในร่ม ปลูกในบ้านได้ ไม่ต้องการแดด
9 ต้นไม้ปลูกในร่ม ปลูกในบ้านได้ ไม่ต้องการแดด
ต้นไม้มงคล 10 อันดับ ยอดนิยม ปลูกแล้วรวย ช่วยปรับฮวงจุ้ย เสริมโชคลาภ  ดวงชะตา สุขภาพดี - Youtube
ต้นไม้มงคล 10 อันดับ ยอดนิยม ปลูกแล้วรวย ช่วยปรับฮวงจุ้ย เสริมโชคลาภ ดวงชะตา สุขภาพดี – Youtube
8 ดอกไม้ปลูกง่าย เพิ่มสีสันภายในบ้าน กรกฎาคม 2021 - Sale Here
8 ดอกไม้ปลูกง่าย เพิ่มสีสันภายในบ้าน กรกฎาคม 2021 – Sale Here
แนะนำต้นไม้ในร่มน่าปลูกในบ้าน
แนะนำต้นไม้ในร่มน่าปลูกในบ้าน
พลูด่างมีกี่ชนิด? พร้อมเคล็ดลับปลูกพลูด่างให้โตไว - Sgethai
พลูด่างมีกี่ชนิด? พร้อมเคล็ดลับปลูกพลูด่างให้โตไว – Sgethai
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
13 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ไม้ไม่เป็นมงคลที่คุณต้องรู้ | Bunga Asset
แนะนำ 9 ดอกไม้สีเหลือง ความหมายดี เหมาะสำหรับปลูกในบ้าน กรกฎาคม 2021 - Sale  Here
แนะนำ 9 ดอกไม้สีเหลือง ความหมายดี เหมาะสำหรับปลูกในบ้าน กรกฎาคม 2021 – Sale Here
9 ต้นไม้กลิ่นหอม ปลูกในบ้าน ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์  หอมเหมือนใช้น้ำหอมปรับอากาศ
9 ต้นไม้กลิ่นหอม ปลูกในบ้าน ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ หอมเหมือนใช้น้ำหอมปรับอากาศ
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ต้นไม้อัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยง
10 ต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน ต้นไม้อัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยง
10 ดอกไม้มงคลความหมายดี ปลูกในบ้านช่วยเสริมสิริมงคล การงาน ความรัก
10 ดอกไม้มงคลความหมายดี ปลูกในบ้านช่วยเสริมสิริมงคล การงาน ความรัก
10 ไม้ดอกปลูกง่าย มือใหม่ก็ปลูกได้ ช่วยเติมสีสันให้บ้านสดใส
10 ไม้ดอกปลูกง่าย มือใหม่ก็ปลูกได้ ช่วยเติมสีสันให้บ้านสดใส

ลิงค์บทความ: ดอกไม้ ที่ ไม่ ควร ปลูก ใน บ้าน.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ดอกไม้ ที่ ไม่ ควร ปลูก ใน บ้าน.

ดูเพิ่มเติม: https://cuctana.com/golf/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *